Tip 2 Diyabet

Tip 2 Diyabet Nedir?

Diyabet günümüzde en çok teşhis edilen hastalık türlerinden biri olarak bilinmektedir.  Kendi arasında türlerinin olması gerek tanıda gerekse tedavi sürecinde kişilere yardımcı olmaktadır. Halk tarafından ayrımı çok fazla bilinmemesine karşın rahatsızlığın iki temel türü olduğunun üzerinde durulmaktadır. Tip bir ve iki olmak üzere gruplanan diyabette en çok teşhis edilen tür ikidir. Peki, tip 2 diyabet nedir? İnsanların vücutlarının işlevselliğini devam ettirebilmeleri için belli oranlarda insülin salgılarına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu rahatsızlık teşhis edilen kişilerin bedenleri yeterli insülin salgılamak konusunda başarısız olmaktadır. Ya da bazı hastaların bedenleri insüline karşı istenmeyen tepkiler verebilmektedir.

tip 2 diyabet nedir

Tip 2 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Ülkemizde sıklıkla rastlanan hastalıkların temel belirtilerini bilmek teşhisin daha erken zaman dilimlerinde gerçekleşmesinde etkilidir. Bu sayede bireyler uzmanlara danışarak hastalıkları için bir tanı temini yapılmasının ardından tedavi aşamasına geçebilmektedir. Tip 2 diyabet belirtileri kolay bir şekilde anlaşıldığı için sayılacak olan belirtilerin çoğunluğunu kendilerinde hisseden bireylerin bir uzamana danışmaları önerilmektedir. Ancak belirtilerin bir ya da ikisine sahip olmak rahatsızlıkta risk grubuna dahil olmak demek değildir. Tip 2 diyabet belirtileri; çok su içme, sıklıkla idrara çıkma, ağızda kuruluk, cildin kuruması ve eskiye göre daha çok kaşınması ya da herhangi bir nedene bağlı olarak oluşan yaraların iyileşme sürelerinin uzaması şeklinde sıralanabilmektedir.

Tip 2 Diyabet Tedavisi

Tip 2 diyabet tedavisi zannedildiği gibi düzenli ilaç kullanımı yapılarak tamamen sona erecek olan hastalıklardan biri değildir. Diyabet, insanların hayatlarını, özellikle beslenme rutinlerini temelden değiştirmeyi esas almaktadır. Aksinin olduğu durumlarda ilaçlar yetersiz geleceği için tam bir iyileşme veyahut yaşam standartlarını yükseltme mümkün olmayacaktır. Bu neden yüzünden uzmanlar, hastalığı teşhis ettikleri bireyler için ilk etapta medikal bir beslenme rutini oluşturmaktadır. Kan şekerinin kontrol altına alınabilmesi için belli ilaçların kullanımı ise beslenme düzenine destekleyici bir etmen olarak kendini göstermektedir. Tip 2 diyabet hastalarının egzersiz yapmaları da hastalıklarının iyileşme sürecinde yardımcı etmenler arasındadır. Fakat egzersizlerden önce mutlak suretle uzmanlardan öneri alınması, egzersiz öncesinde ve sonrasında doğru besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

Tip 2 Diyabet Genetik Mi?

Günümüz yaşam şartları bundan on ya da yirmi sene kadar öncesine göre gerek iyi gerekse kötü anlamda değişim geçirmiştir. Gelişimin kötü boyutunda hastalıkların risk gruplarında meydana gelen farklılıklar önem arz etmektedir. Tip 2 diyabet genetik mi konusu hakkında yapılan araştırmalar ailesinde bu tür bir rahatsızlık olanların daha büyük bir risk grubu içerisinde olduğunu doğrulamaktadır. Lakin başlığın ilk kısımlarında altı çizilen çevre faktörleri ve günümüz yaşam koşulları yüzünden genetik faktörler açısından risk grubunda olmayan bireylerde de bu hastalık görülebilmektedir. Özellikle stresli bir yaşam idame ettirenlerde diyabet sıklıkla teşhis edilen hastalıklardan biri haline gelmiştir.

Tip 2 Diyabet İnsülin Kullanımı

Tip 2 diyabet insülin kullanımını gerektirebilen şeker hastalıklarındandır. Ancak her birey için insülin kullanımı şart değildir. Özelikler hastalığı erken teşhis edilmiş olanlar uzman önerilerini iyi bir şekilde takip ederek sağlıklı bir ömür sürebilmektedir. Fakat yaştan ya da alternatif nedenler yüzünden medikal beslenme ve egzersiz etmenleri her durumda kan şekerini kontrol altına almaya yetmemektedir. Bu gibi durumlarda uzmanların önerdiği ya da ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında insülin dozları değerlendirilebilmektedir. Dozun ayarlanması ve uygulamanın ne şekilde gerçekleştirileceği de yapılan muayeneler neticesinde her hastaya özel olarak anlatılmaktadır. Bu sayede kullanımların bilinçsiz ve sağlıksız olmasının önüne geçilebilmektedir.